מכשיר אינפוזיה אמבולטורי amBIT Preset

amBIT Preset הנו מכשיר אמבולטורי נייד לאספקת אינפוזיה בבקרה אלקטרונית בקצבים ומינונים שנקבעו מראש. המכשיר מיועד לאספקת תרופות משככות כאב לאחר ניתוח בצורה פשוטה, נוחה ומבוקרת. המכשיר מספק פשטות המאפשיינת הפעלה של אינפוזיה מכאנית עם דיוק המתקבל ע"י בקרה אלקטרונית. אספקת התרופות לאזור הניתוח או לעצבים שבסביבתו מאפשרת הפחתה של מינון משככי הכאבים והקטנת הסיכון ותופעות לואי. הפעלת המכשיר פשוטה מאד ומצריכה קביעת תוכנית ובחירה במינון שנקבע מראש ע"י הרופא המטפל. שלבי ההפעלה כוללים 3 צעדים בסיסיים:

1. בחירה במצב המינון שנקבע ע"י הרופא המטפל מתוך ארבעת מצבי המינון שבמשאבה

2. הזנת ס"כ נפח התרופה להזרקה.

3. חיבור שקית הנוזל התרופתי ולחיצה על Start

יתרונות משאבת האינפוזיה האמבולטורית amBIT Preset

- פשטות הפעלה ובקרה אלקטרונית

- מצבי מינון מוגדרים מראש 

- אפשרות למינונים מותאמים למטופל.

- דיוק של6%  +/- 

- משאבה קלה, קומפקטית ונישאת


לפרוספקט משאבת האינפוזיה amBIT Preset

לפרוספקט של משאבת האינפוזיה האמבולטורית amBIT

מנכ"ל החברה מספר על יחודיות המשאבות