מסכים דיאגנוסטיים

חב' BARCO מייצגת הקו המלא של מסכים דיאגנוסטיים מגווני צבע, אפור ורב-מודליות, בקרי מסך וכלי בקורת איכות המאפשרים אבחונים בטוחים תוך הבטחת איכות מושלמת ולאורך זמן רב.