Quinton Q-Stress מערכת מבחני מאמץ

Quinton Q-Stress מערכת למבחני מאמץ

מערכת למבחני מאמץ מדגם Q-Stress מהווה את ספינת הדגל של מערכות מבחני המאמץ מתוצרת Quinton. המערכת כוללת מערכת הפעלה ידידותית, א.ק.ג. בקצב דגימה של 8500 דגימות לשניה, מימוש כל הפרוטוקולים וגמישות לישום פרוטוקוליים עתידיים, תמיכה בתקשורת דו כיוונית למערכות מידע חיצוניות ועוד. לקבלת פרטים נוספים

מערכת מבחני מאמץ Q-Stress

מערכת מבחני המאמץ מדגם Quinton Q-Stress תוצרת חברת Quinton הנה דור תשיעי למערכות מבחני המאמץ שלאחד היצרנים המובילים והמוערכים בתחום זה. רמת אמינות גבוהה לצד פשטות הפעלה, א.ק.ג. איכותי, דוח מקיף ומסכם וכלי רה – אנליזה ושחזור אירועים של הפרעות קצב מעמידים מערכת זו כמובילה בתחום מבחני המאמץ.

המערכת אינטואיטיבית ופשוטה להפעלה, מצוידת במקלדת ייעודית נוספת על מקלדת המחשב ובה כל הפונקציות הדרושות לתפעולה בלחיצה כך שהמפעיל יכול להתפנות כמעט כולו למטופל. איקונים נוספים על המסך ולחצני מקלדת המחשב בנוים אף הם לפי זרימת העבודה וזמינים למפעיל בהתאם להתקדמות מבחן המאמץ. תפריטי גלילה לבחירה מהירה של אופציות שונות ועוד. 

תצוגת א.ק.ג. איכותית מושגת באמצעות האלגוריתמים הייחודיים שלQuinton ומערכות סינון א.ק.ג. כדי להבטיח תמונת א.ק.ג. יציבה לכל אורך מבחן המאמץ.

קישוריות דו כיוונית עם מערכות ניהול מידע חיצוניות מאפשרת יבוא נתוני הנבדקים למערכת ויצוא דוחות הבדיקה למערכות מידע שונות בפרוטוקולים ובפורמטים שונים.

 

תכונות עיקריות

המערכת שומרת דוחות Full Disclosure של הבדיקה המלאה

רה אנליזה מאפשרת חישוב מחודש של שינויים ב ST גם לאחר סיום המבחן ע"י מקום מחודש של נקודות ה J וה T

תכונת Freez Frame לאיתור אוטומטי של הפרעות קצב ואפשרות גלגול הבדיקה עד לתחילתה תוך כדי המשךניטור הנבדק.

מקלדת קיצורי דרך יעודית של קווינטון

קישוריות דו כיוונית עם מערכות ניהול מידע חיצוניות מאפשרת יבוא נתוני הנבדקים למערכת ויצוא דוחות הבדיקה למערכות מידע שונות בפרוטוקולים ובפורמטים שונים.

אופציית בחירה בין מדפסת טרמית עם נייר A4 טרמי רציף ובין מדפסת לייזר עם נייר A4 בדיד.

אפשרות עיצוב מבנה המסך וכן כלי לעיצוב הדוחות לפי דרישות הצוות הרפואי

 

יתרונות

קישוריות – יבוא ויצוא של נתונים ודוחות למערכות מידע חיצוניות

פשטות הפעלה - תואמות למערכות חלונות עם הפעלה אינטואיטיבית של כל פונקציות המערכת

איתור אוטומטי של הפרעות קצב והצגתן תוך כדי המבחן

שמירת דוחות מלאים של המבחן לרבות Full Disclosure, אריתמיות, יצוא דוחות בפורמטים מקובלים, חיבור לברקוד ועוד


קישורים שימושיים

ל Q-Stress באתר Cardiac Science

לאתר Cardiac Science


 

 

אביזרים

 

כבל Grabber למערכת Q-Stress

 pinch cable 10 wire AHA

כבל א.ק.ג. 12 לידים – סימון AHA למכשירי א.ק.ג. מתוצרת Burdick דגמי 8500 ו 8300

 pinch cable 10 lead

מד לחץ דם טנגו פלוס למבחני מאמץ

 tango bp device

אלקטרודות Quick Trace תוצרת Quinton

 quick trace ecg electrodes